“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Czas Koszenia

data dodania: 2021.09.08 10:41

W użytkowaniu kośnym użytków zielonych, ważny jest zbiór zielonki o możliwie najwyższej wartości pokarmowej. Ważny jest przy tym również wysoki plon biomasy roślin. Zielonki z łąk powinny pokrywać potrzeby pokarmowe krów, w krytycznych okresach ich żywienia, przy niedoborach zielonki na pastwisku. Przede wszystkim jednak stanowią one cenne źródło surowca do produkcji siana i kiszonek. Praktycznie do koszenia przystępuje się wtedy, kiedy wykłosi się większość gatunków traw. W tym okresie roślinność zawiera jeszcze dużo strawnego białka, związków mineralnych i daje najwięcej masy. Zabiegi związane z koszeniem trawy i przygotowywaniem siana mają duże znaczenie dla użytków zielonych, zarówno pod względem estetycznym, jak i odżywczym. Poprzez odpowiednie przeprowadzenie tych czynności, można wpływać na kształtowanie się cennych składników, takich jak witamina A, witamina E i kwasy omega 3, zwłaszcza kwas alfalinolenowy, w zebranej trawie i sianie.
Koszenie trawy jest jednym z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych na użytkach zielonych. Regularne koszenie ma wiele korzyści, zarówno dla trawy, jak i dla zdrowia roślin i zwierząt, które z niej korzystają. Przede wszystkim, koszenie pozwala utrzymać trawę w odpowiedniej wysokości, co sprzyja rozwojowi mocnych korzeni i zagęszczeniu kępek trawnika. Dodatkowo, trawa krótsza jest bardziej estetyczna i zapewnia lepsze warunki do rekreacji.
Przygotowywanie siana jest kolejnym ważnym zabiegiem na użytkach zielonych, szczególnie w kontekście hodowli zwierząt. Poprzez odpowiednie procesy skoszenie trawy i jej suszenie, można utrzymać jak najwięcej cennych składników odżywczych. Siano stanowi ważne źródło paszy dla zwierząt, a składniki odżywcze, które się w nim znajdują, mają kluczowe znaczenie dla ich zdrowia i prawidłowego wzrostu.
W przypadku witaminy A, odpowiednie zabiegi na użytkach zielonych, takie jak koszenie trawy w odpowiednim momencie, pozwala zachować większą ilość tej witaminy w zbiorach. Witamina A jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, zwłaszcza dla zdrowia wzroku, skóry i układu odpornościowego.
Witamina E, znana również jako witamina młodości, jest silnym przeciwutleniaczem i pełni wiele ważnych funkcji w organizmie. Jej ilość w zielonych użytkach może być zwiększona poprzez odpowiednie procesy przygotowywania siana, takie jak szybkie i dokładne suszenie, aby zatrzymać jak najwięcej składników odżywczych.
wasy omega 3, zwłaszcza kwas alfalinolenowy, są niezbędne dla zdrowia, zwłaszcza dla układu sercowo-naczyniowego. Odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne, takie jak koszenie trawy w odpowiednim momencie, mogą pomóc zachować większą ilość tych cennych kwasów w sianie.

Podsumowując, zabiegi na użytkach zielonych wdrażane w operacji "Zielone Mleko" , takie jak koszenie trawy i przygotowywanie siana, mają istotny wpływ na kształtowanie się cennych składników, takich jak witamina A, witamina E i kwasy omega 3, zwłaszcza kwas alfalinolenowy. Poprzez odpowiednie przeprowadzenie tych czynności, można utrzymać jak największą ilość składników odżywczych, co ma kluczowe znaczenie dla kształtowania się tych składników w mleku krowim a następnie w produkcie finalnym jakim ma być ser dojrzewających o wyjątkowych walorach odżywczych.


SPRAWDZ RELACJE Z GOSPODARSTWA ! KLIKNIJ