“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Aktualności

Konferencja pt. "Innowacja oparta na tradycji" podsumowująca projekt "Zielone Mleko"

W poniedziałek 25.09.2023 w siedzibie LGR Mòrénka w Charzykowach odbyła się konferencja pt. "Innowacja oparta na tradycji" podsumowująca proj

Więcej dodano: 26.09.2023

Promocja sera Mlecznego na konferencji w Ostródzie

Więcej dodano: 14.09.2023

Promocja sera Mlecznego

Więcej dodano: 08.09.2023

Informacja o pracach nad otrzymaniem sera dojrzewającego o podwyższonych walorach odżywczych

Więcej dodano: 10.05.2023