“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Do pobrania

Operacja pn. "Zielone Mleko"

1. Informacja nt. realizowanej operacji w języku PL/EN - pobierz

2. Ulotka promująca projekt - pobierz

3. Opracowanie i wdrożenie innowacji organizacyjnej - pobierz 

4. Opracowanie i wdrożenie innowacji technologicznej - pobierz 

5. Opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej - pobierz 

6. Opracowanie i wdrożenie innowacji marketingowej
 - plan marketingowy  i strategia marki 
- raport z opracowania produktu i działań marketingowych z użyciem innowacyjnej metody desighn thinking
- raport z procesu design thinking 
- działania promocyjne sera produkowanego w ramach projektu "Zielone Mleko" 
7. Sprawozdanie z realizacji operacji - pobierz