“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Konferencja pt. "Innowacja oparta na tradycji" podsumowująca projekt "Zielone Mleko"

data dodania: 2023.09.26 10:02

W poniedziałek 25.09.2023 w siedzibie LGR Mòrénka w Charzykowach odbyła się konferencja pt. "Innowacja oparta na tradycji" podsumowująca projekt "Zielone Mleko". Członkowie konsorcjum, jak również ich reprezentanci, omówili poszczególne etapy realizacji projektu. Uczestnicy konferencji wysłuchali następujących wykładów:

1.Operacja " Zielone Mleko" -założenia projektu i osiągnięte cele.
2. Rola Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w utworzeniu i funkcjonowaniu grupy operacyjnej "Zielone Mleko".
3.Model produkcji mleka surowego o podwyższonych walorach odżywczych.
4.Innowacyjna linia technologiczna -możliwość efektywnego wykorzystania mleka i produkcji unikatowego sera dojrzewającego.
5.Znacznie udoskonalony ser dojrzewający -rezultat operacji "Zielone Mleko".
6.Działania marketingowe związane z wprowadzeniem produktu na rynek.
7.Operacja "Zielone Mleko" jako modelowe rozwiązanie dla przetwórstwa.
8.Działanie "Współpraca" w okresie 2023 -2027.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji.