“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Udział w Targach AGRO-TECH w Minikowie 2022

data dodania: 2022.08.19 07:02

W dniach 2–3 lipca 2022 r. odbyła się 44 edycja targów AGRO-TECH w Minikowie w których czynny udział wzięła grupa operacyjna „Zielone Mleko”.  Nasze stoisko zlokalizowane było w holu sali Centrum Edukacji Ekologicznej. Na stoisku prezentowaliśmy założenia projektu oraz promowaliśmy ideę operacji. Dziękujemy wszystkim za tak liczne odwiedzanie  naszego stoiska i zainteresowanie projektem.
Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację z wydarzenia.