“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wapnowanie Łąk

data dodania: 2021.09.08 10:03

Wapnowanie łąk to jest z elementów wdrażanej innowacji organizacyjnej w operacji „Zielone Mleko” polegający na dostarczaniu odpowiednich ilości wapna do gleby w celu poprawienia jej równowagi i zawartości składników odżywczych. Jest to niezwykle ważne dla utrzymania zdrowej i żyznej łąki. Oto kilka zalet wapnowania łąk:
1. Poprawa pH gleby: Wapnowanie pomaga w regulacji pH gleby, czyli jej kwasowości. Przez dodanie wapna można zniwelować nadmiar kwasowości lub alkaliczności, tworząc optymalne środowisko dla roślin łąkowych. Większość roślin łąkowych preferuje lekko zasadowe lub neutralne pH gleby, dlatego wapnowanie jest kluczowe dla ich zdrowego wzrostu i rozwoju.
2. Zwiększenie dostępności składników odżywczych: Wapno przyczynia się do wiązania soli mineralnych w glebie, co sprawia, że są one łatwiej dostępne dla roślin. Dodatkowo, poprawia strukturę gleby, co sprzyja lepszemu przyswajaniu składników odżywczych. Dzięki temu, łąka staje się bardziej żyzna i bardziej odporna na różne stresy, takie jak susza czy niskie temperatury.
3. Redukcja toksycznych składników glebowych: Wapno może pomóc w redukcji zawartości substancji toksycznych w glebie, takich jak aluminium czy mangan. Te pierwiastki w dużych ilościach mogą być szkodliwe dla roślin, ograniczając ich wzrost i rozwój. Wapnowanie pozwala na neutralizację tych toksycznych substancji, co prowadzi do zdrowszej i bardziej produktywnej łąki.
4. Wzrost i rozwój roślin łąkowych: Dostarczenie odpowiednich ilości wapna do gleby sprawia, że rośliny łąkowe mają lepsze warunki do wzrostu i rozwoju. Wapno wpływa na strukturę i chemiczną skład gleby, co sprzyja ukorzenieniu się roślin, dostępowi do wody i składników odżywczych oraz wzrostowi zieleni. Efektem wapnowania jest zwiększenie plenności łąki, zarówno pod względem ilości, jak i jakości roślin.
5. Kontrola konkurencji chwastów: Odpowiednio wapnowana łąka sprzyja szybkiemu wzrostowi roślin łąkowych, co ogranicza możliwość rozprzestrzeniania się chwastów. Silne i zdrowe rośliny łąkowe, posiadające dostateczne zasoby składników odżywczych, efektywniej konkurują z chwastami, utrzymując ich populację na kontrolowanym poziomie.
Wapnowanie łąk jest zatem niezwykle korzystne dla zdrowia i plenności łąk. Poprawia warunki glebowe, zwiększa dostępność składników odżywczych, redukuje toksyczne substancje i sprzyja wzrostowi i rozwojowi roślin łąkowych. Dzięki regularnemu wapnowaniu można utrzymać łąkę w doskonałej formie, co ma pozytywny wpływ na całe ekosystemy łąkowe.


ZOBACZ FILM Z GOSPODARSTWA ! KLIKNIJ